Download Art. 285b (Dutch Edition) by Christiaan Weijts PDF

By Christiaan Weijts

Sebastiaan is pianoleraar en achtergrondpianist in een eating place. Wanneer Victoria Fabers, studente aan een dansopleiding, hem aanklaagt wegens stalking, gooit dat zijn leven overhoop. Hij ziet zich genoodzaakt een reconstructie te maken van de jaren waarin hij in de ban raakte van deze muze, die in haar vrije tijd bijverdient in een stripteaseclub, en van het dubbelleven dat hij leidde. Hij had zich immers in diezelfde tijd ontfermd over zijn Italiaanse leerlinge Rosetta, met wie hij zich op de sonates van Domenico Scarlatti stortte. Aan de vooravond van zijn proces speelt Sebastiaan in Rome, waar hem veel duidelijk wordt over de relatie tussen kunst en liefde. Maar is hij in staat zichzelf vrij te pleiten?
ART. 285b is een virtuoze tragikomedie over onschuld en ervaring, dubbellevens, pianomuziek en pornografie, hoop en heimwee, misdaad en misverstand.

Show description

Download Vertrouwd voordelig (Dutch Edition) by Peter Middendorp PDF

By Peter Middendorp

Emmen, eind jaren tachtig. De zestienjarige Vincent Hensel is zojuist voor de tweede keer van university gestuurd. Hem relaxation niets anders dan zijn dagen te slijten in de Blokker-winkel van zijn ouders. Daar, tussen de droogrekjes en citruspersen, haat hij alles wat hem voor de voeten komt: plaats en provincie, winkel en klanten, maar vooral: zijn vader.

Vertrouwd voordelig beschrijft het beslissende jaar van een puber die met wisselend succes zijn afkomst en omgeving probeert te bevechten. Het is een hoogstpersoonlijke, droef-komische roman over een zoon en zijn vader in een Drentse winkelstraat.

Peter Middendorp (Emmen, 1971) is een van de origineelste schrijvers van ons taalgebied. Als columnist is hij verbonden aan de Volkskrant. Eerder publiceerde hij romans, verhalen en enkele journalistieke boeken, waaronder Lange Poten en De lachende derde, over zijn jaren op het Binnenhof.

`De ene tergend precieze observatie na de andere _ ik raakte overtuigd door de lach. Peter Middendorp is als geen ander gekwalificeerd om de naaktheid van de mens te beschrijven. Hij is namelijk zelf ook naakt, en schroomt niet zijn lezers dat te tonen.
Tommy Wieringa

`Middendorps pen is een van de fraaiste _ misschien wel de fraaiste _ die males op het ogenblik in Nederlandse kranten kan lezen. Mij heeft altijd geïntrigeerd dat hij zowel schuchter is als schaamteloos. Zijn beschrijvingen van anderen zijn vaak pijnlijk raak, maar vaak genoeg treft hij ook zichzelf.
kustaw bessems, de Volkskrant

Show description

Download De derde generatie (Dutch Edition) by Natascha van Weezel PDF

By Natascha van Weezel

Hoe voelt het als je grootmoeder over niets anders kan praten dan de Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurt er met je als je vader je van jongs af aan meeneemt naar alle Holocaust monumenten ter wereld? En hoe verdraag je de gedachte dat je voorouders werden vermoord om het simpele feit dat ze joods waren?

Natascha van Weezel, kleindochter van vier Holocaust overlevenden, stelt zich al jaren de vraag hoe haar leven vandaag de dag nog wordt beïnvloed door een oorlog die zeventig jaar geleden plaatsvond. En ze is niet de enige. In Kleinkinderen van de Holocaust brengt ze aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis en talloze openhartige gesprekken met leeftijdsgenoten in Nederland, Amerika en Israël een generatie in kaart die zich op enigerlei wijze tot de Holocaust zal moeten verhouden. Ze schetst een aangrijpend portret van de kleinkinderen van de oorlog: de generatie die in tegenstelling tot de tweede wel van jongs af aan werd geconfronteerd met het beladen familieverleden.

Natascha van Weezel (1986) debuteerde op twintigjarige leeftijd met Magere Jaren, een persoonlijk boek over haar strijd tegen de eetstoornis Anorexia Nervosa.In 2012 studeerde zij af aan de Nederlandse movie- en Televisieacademie als scenarioschrijver met de korte fictiefilm Lost&Found. Kleinkinderen van de oorlog zal worden ondersteund door de NCRV-documentaire Elke dag vier mei.

Show description

Download Het nieuwe land (Dutch Edition) by Eva Vriend PDF

By Eva Vriend

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie: Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de web drooggelegde polders. Een nieuwe, `maakbare samenleving, waarin niet alleen het landschap langs de meetlat wordt gelegd, maar ook de toekomstige bewoners.

Alleen de besten van de besten zijn welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in. De selectieprocedure van de rijksoverheid is zeer streng en voert zelfs tot in de slaapkamer. Zijn de bedden wel opgemaakt, is de linnenkast op orde? Eva Vriend weet het stilzwijgen van afgewezen kandidaten te doorbreken en de geheimen te ontrafelen van een bevolkingspolitiek die in de recente geschiedenis haar weerga niet kent.

Show description

Download Waarom samenwerken werkt: Een gids voor organisaties en by Jan Bouman,Nicole Archangel PDF

By Jan Bouman,Nicole Archangel

Een boek over samenwerking?
Waarom werken mensen samen?
Deze vraag heeft ons aangezet tot het schrijven van dit boek. Uit onze persoonlijke omgeving en bij onze opdrachten komen we dagelijks in aanraking met het belang van samenwerking. Dit brengt ons vrijwel altijd terug naar het stellen van deze vraag. Doelen worden bereikt door effectieve samenwerking tussen mensen. Echter, het effectief en succesvol maken van samenwerking blijkt vaak mis te gaan. Gestelde doelen worden niet gehaald, verbeteringen blijken niet te werken en innovaties blijken onhaalbaar. Waarom is dat zo en wat kunnen wij daaraan doen?
Samenwerking speelt altijd en overal een rol. In organisaties, netwerken, in sociale omgevingen, thuis en op straat. Dit boek is een combinatie van onze ervaringen in de praktijk, onze ideeën over waarom mensen samenwerken en hoe anderen daarover denken. Wij onderbouwen onze ideeën met literatuur, voorbeelden, informatie en ervaringen die we de hebben verzameld uit onze eigen praktijk. Aan het eind komen wij met handreikingen over hoe samenwerking onderzocht, beoordeeld en verbeterd kan worden.

Doel van dit boek.
Het doel is u als lezer te laten zien hoe samenwerken zo effectief mogelijk gemaakt kan worden, rekening houdend met mensen, doelen en omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen als moderne sociale media en collaboration instruments. Dit boek biedt handvatten om samenwerking in elke situatie te onderzoeken, te beoordelen en te verbeteren. Aan de hand van voorbeelden laten wij zien hoe effectieve samenwerking in de praktijk werkt of juist niet werkt.

Voor wie is dit boek?
Dit boek is geschreven voor iedereen die zich bezig houdt met effectiviteit van samenwerking. Dit kan gaan om het bedenken van een nieuwe organisatiestrategie waarbij de neuzen dezelfde kant op moeten staan. Of om het samenstellen van een group waarvoor samenwerking cruciaal is. Of het formeren van een nieuwe organisatie, het introduceren van een nieuwe werkwijze of het adviseren bij bestaande knelpunten over samenwerking. Dit boek is interessant bij het opstarten van een undertaking en kan als een thermometer gebruikt worden om op elk second de samenwerking in de groep te kunnen meten.
Kortom, dit boek is interessant voor een ieder die betrokken is bij of onderdeel vormt van een veranderingsproces of samenwerkingsverband.

Wat is samenwerken?
De meest eenvoudige definitie van samenwerking is het algemene verschijnsel waarbij mensen samen dingen doen. In dit boek hebben wij het over samenwerking tussen mensen waarbij males bewust een doel nastreeft.
Bij het onderzoeken en beschrijven van samenwerking betrekken wij het gebruik van moderne digitale media. Digitale media zijn niet meer weg te denken en kunnen volgens ons toegevoegde waarde leveren voor de contactmomenten die bij samenwerking nodig zijn. Dit geldt zowel voor synchrone contacten waarbij er directe interactie is tussen mensen, als voor asynchrone contacten waarbij dit niet het geval is.
Onze definitie van samenwerking is:
Mensen die op elkaar afgestemde activiteiten uitvoeren om een gezamenlijk doel te bereiken. Van deze mensen wordt verwacht dat op eigen initiatief kennis of vaardigheden worden gecombineerd, met als doel een resultaat te leveren dat meer waarde oplevert dan door één individu kan worden opgeleverd.

Show description

Download Moeilijke tijden (Dutch Edition) by Charles Dickens PDF

By Charles Dickens

Coketown is een naargeestig industriestadje in Midden-Engeland. De journalistieke en parlementaire welsprekendheid heeft het over ondernemingsgeest der bewoners. Maar wie eens door het stadje gelopen heeft, weet wel beter. Het is er lelijk en vies, en het allerergste: de mensen worden er stelselmatig ont-zield. Hun verbeeldingskracht kan zich alleen nog op cijfers, winstpercentages en slechte lonen uitleven. Maar echt leven is er onmogelijk. Dat geldt evengoed voor de geldmagnaten Gradgrind en Bounderby als voor de rechtschapen arbeider Sephen Blackpool en zijn vriendin Rachel. Maar zolang de magnaten het voor het zeggen hebben, kunnen zij zich nog uitleven in hun macht dat doen ze dan ook; voor Stephen Blackpool, die probeert een eigen weg te gaan op het kompas van zijn eigen verantwoordelijkheid en geweten, blijft er niets anders over dan te vluchten en te sterven, stukgemalen tussen de raderen van een onmenselijke samenleving.

Show description

Download Omgaan met weerstand in adviesrelaties (Dutch Edition) by Theo IJzermans PDF

By Theo IJzermans

Aan vakinhoudelijke kennis ontbreekt het adviseurs meestal niet. De jurist, de architect en de huisarts bijvoorbeeld hebben alle deskundigheid in huis. Een groot deel van hun werk bestaat uit adviezen geven. Dat verloopt meestal prima, maar soms doen klanten niets met de adviezen, hoe goed onderbouwd ze ook zijn. Waar ligt dat aan?

De relatie tussen adviseur en geadviseerde
IJzermans bekijkt vanuit verschillende invalshoeken de relatie tussen adviseur en geadviseerde. Omgaan met weerstand in adviesrelaties is de neerslag van de kennis en ervaring die IJzermans opdeed in zijn verschillende rollen als adviseur.

Omgaan met weerstand in adviesrelaties is een herziene versie van Het geheim van de moeilijke klant, weerstand in adviesrelaties.

Show description

Download Uittreksels arresten Burgerlijk - en burgerlijk procesrecht by MML Harreman PDF

By MML Harreman

In deze bundel worden - verspreid over twee deel (Burgerlijk recht en Burgelijk procesrecht) - in chronologische volgorde in totaal 148 arresten behandeld. Iedere bespreking bevat de kern van de casus, de centrale overwegingen en de beslissingen van de betrokken rechterlijke instanties en een kort commentaar van de schrijver. Daardoor is direct de juridische kern bij ieder arrest herkenbaar. Achterin het boek zijn een alfabetisch en chronologisch check in opgenomen.

Show description

Download Anders Werken (Dutch Edition) by Aukje Nauta,Guurtje van Sloten,Cristel van de Ven,Frans PDF

By Aukje Nauta,Guurtje van Sloten,Cristel van de Ven,Frans Wildenborg

Werken. Kan het anders, beter? Zonder al teveel regels? In rollen die uitdagend zijn? Met leiders die medewerkers vertrouwen, en andersom? Waar het onderscheid tussen leider en medewerker misschien niet eens meer bestaat? In organisaties die zichzelf continu ontwikkelen? En waar mensen volop waardering krijgen?

Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de site www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zelfstandigen. Hun inspirerende visies en ervaringen bewijzen hoezeer mens en organisatie erop vooruitgaan als we werk anders organiseren en op andere manieren leiding geven, mensen ontwikkelen en ons geld verdienen. Leidinggevenden, organisatieontwikkelaars, HR-professionals, OR-leden en cao-onderhandelaars kunnen volop leren van de verhalen in dit boek.

Aukje Nauta, Cristel van de Ven en Guurtje van Sloten van issue Vijf brachten de verhalenvertellers samen, met steun van de NSvP. In hun werk als organisatieadviseurs dagen zij mensen en organisaties uit om voortdurend het beste in elkaar naar boven te halen.

Show description